Aplikaci WEGAS můžete využít k těmto účelům

Veřejná správa

Státní správa

Firemní využití

Občan

Pasportizace

V aplikaci WEGAS je nečastější využití tvorba, zobrazení a editace pasportů. Na jednom místě může mít uživatel k dispozici technickou mapu inženýrských sítí, pasporty místních komunikaci, dopravního značení, hřbitova, zeleně, veřejného osvětlení, veřejných a obecních pozemků, obecního mobiliáře, dešťové a splaškové kanalizace a mnohé další. Data poté může uživatel libovolně stylovat a upravovat. K jednotlivých prvkům může být připojen libovolný počet dokumentů včetně fotografií. Aplikace WEGAS za vás bude také hlídat končící revize na rozvaděčích veřeného osvětlení, končící nájemní smlouvy u hřitovních míst a mnohé další.

Územní plánování

Aplikace WEGAS pomůže v procesu územního plánování. Uživatel zde může pracovat s územním plánem, s regulačním plánem a dalšími nástroji územního plánování. Kromě prohlížení jednotlivých mapových výkresů je zde možnost i práce s textovými soubory. Textové části územních plánů tak mohou být dohromady na jednom místě s jejich grafickým znázorněním, což urychlí a usnadní výkon veřejné správy.

Informace

Již v základu vám aplikace WEGAS poskytne nejrůznější informace o vašem zájmovém území. Jak uživatel aplikace tak i občan ve veřejném přístupu tak získá informace o katastru nemovitostí, o polohopisu či výškopisu. Jsou zde k prohlížení orotofotomapy, územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná) a další podkladová data. V rámci nástrojů může uživatel získávat informace z nahlížení do katastru nemovitostí, získávat souřadnice, provádět měření nad mapou či exportovat pokročilé mapové výstupy.

Evidence majetku

Nebaví vás už hledat v tištěných materiálech nebo zdlouhavě v paměti počítače? Chcete efektivně evidovat majetek? V aplikaci WEGAS lze bez problémů vytvářet a editovat nejrůznější prostorová data. Na jednom místě tak je aktuální evidence skutečného stavu majetku v obci či firmě, kterou navíc uvidíte v mapě. Data lze sdílet napříč zaměstanci i občanům do veřejného přístupu. Vždy tedy najdete přesně to, co hledáte. Smlouvy, dokumenty, územní plány, pasporty majetku a další mapové vrstvy budou přehledně na jednom místě.

Tvorba vlastních prostorových dat

Máte zájem a chuť tvořit vlastní prostorová data a pasporty? Nechcete platit drahé realizační firmy? V prostředí mapové aplikace WEGAS je možné vytvářet libovolný počet uživatelských vrstev, které se poté slučují do tématických kompozic, například již konkrétních pasportů. Data je možná sbírat v terénu pomocí podpůrné aplikace pro mobilní telefony GISELLA. Ta umožní zaznamenání jednotlivých prvků i jejich atributů včetně pořízení podrobné fotodukumentace. Uživatel si zde jednoduše a zdarma může vytvořit prostorová data dle vlastního úvážení. Konkrétně se může jednat o pasporty nádob na třídený odpad, obecního mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a mnohé další.

Katastr nemovitostí

Modul katastru nemovitostí slouží k rychlé a efektivní práci nad katastrální mapou. Jako oficiální šiřitel katastrálních dat poskytujeme službu WSDP. Díky ní lze exportovat aktuální data o vlastnících, o stavbách, o listech vlastnictví, a dokonce exportovat ověřené výpisy katastrálních dat. K dispozici je celá řada předdefinovaných tematických a pokročilých uživatelských filtrů. Jedním kliknutím tak lze zjistit aktuální pozemky ve vlastnictví obce, informace o katastrálním území z hlediska jeho využití, druhu půdy, počtu vlastníků, způsobu ochrany a dalších informací. Filtry mohou být rovněž přidány do jednotlivých mapových projektů.

Hlášení závad

Pomocí propracovaného modulu Hlášení závad mohou občané nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení. Závady lze poté třídit do předem definovaných kategorií a stavu. Je k dispozici přehled o závadách které jsou pouze vloženy, které jsou v řešení či které jsou úspěšně vyřešeny. Občanům lze předávat informace, v jakém stavu se řešení dané závady nachází.

Databáze klientů

Aplikace WEGAS umožnuje vedení databáze klientů spolu s lokalizací v mapě. Lze zde evidovat například časy posledních schůzek či posledního kontaktu. Na první pohled pak mapa zobrazí, které oblasti či regiony klientů jsou upřednostňovány a které naopak zanedbávány. Pomocí propojení s hlídáním fireních vozidel přesně uvidíte, u kterých klientů a kdy se pohybovali vaši obchodní zástupci. Citlivá data poté mohou být uložená na vlastních serverech či datových uložištích.

Správa budov a areálů

V aplikaci WEGAS je možné zobrazení i práce s velkými firemními areály. Správce uvidí obsazenost jednotlivých budov, jejich roměry, vybavenost apod. Rovněž je zde možné zobrazení dané budovy včetně vyznačení hasících přístrojů, hydrantů či únikových cest. Všechna data tak bude mít uživatel přehledně na jednom místě a může je poskytnou veřejnosti do veřejného přístupu.

Majitelé a správci pozemků

Jste vlastníci pozemků a potřebujete evidovat vlastnické vztahy? V aplikaci WEGAS lze zobrazit přehledně jednotlivé pozemky, je možné zde evidovat nájemní smouvy, rozlohu a další specifické požadavky dle potřeby uživatele.

Sledování vozidel

Potřebujete sledovat a hlídat pohyb firemních vozidel? V aplikaci WEGAS je možné v rámci modulu IoT připojit GPS lokátory jednotlivých vozidel. Uvidíte tak, kde se dané auto aktuálně nachází a můžete i zpětně kontrolovat jeho pohyb.

Komunikace s občany

V rámci aplikace WEGAS můžete pomocí odkazu jednotlivé projekty sdílet veřejně a zvýšit tak informovanost obyvatel. Avšak ne všechny části projektu by měly být dostupné veřejnosti, a proto lze například přiložené dokumenty nebo jejich části v rámci projektu nastavit jako neveřejné, takže je uvidí pouze přihlášený uživatel. Jako neveřejné můžete nastavit i jednotlivé atributy (např. datum vypršení smlouvy). Díky tomu zůstanou citlivá data skryta.

Výzkum

Ať už jste vědecký pracovník nebo jen nadšenec, aplikace WEGAS vám poslouží k vizualizaci a správě získaných prostorových dat. Je možno zde nahrát lokality výskytu chráněných druhů stejně jako oblasti plánovaných zásahů ve zvláště chráněných oblastech. Ke všem prvkům poté může uživatel připojit libovolný počet souborů, tabulek či fotografií. Je pouze na potřebě a fantazii uživatele, k čemu všemu může aplikaci WEGAS využít.

Turistika

Wegas můžete využívat i pokud navštěvujete zajímavá místa. Můžete zaznamenat tato místa do mapy a přidat k nim komentář proč jsou zajímavá, jak se k nim dostat nebo přidat i samotné fotografie.