Webový geografický asistent, který si jednoduše oblíbíte.

WEGAS vám umožní vytvoření vlastního mapového portálu k pasportizaci, evidenci a správě prostorových dat.

V několika snadných krocích svá data převedete do mapových vrstev, které můžete sloučit do libovolných projektů a tematických kompozic s možností připojení vlastních elektronických dokumentů.

K čemu WEGAS využijete?

Pasportizace

Pomocí webového geografického asistenta WEGAS můžete snadno a kvalitně zpracovat digitální pasportizaci obecního majetku s možností přidání atributů a vizualizací daných prvků v mapě.

Finální mapový výstup vašeho pasportu spolu s doplňujícími texty jednoduše publikujete např. na obecních stránkách či uložíte pro vlastní potřebu. Tvorba pasportů komunikací, dopravního značení, mobiliáře či zeleně nikdy nebyla tak jednoduchá.

Práce s mapami

Hledáte snadno ovladatelný mapový portál na internetu? Díky systému WEGAS získáte rychle a jednoduše základní informativní přehled vámi vybrané obci či území, zjistíte informace o územních a regulačních plánech, pasportech zpracovaných pro dané území, uživatelských mapách či bodech zájmu.

Webový geografický asistent WEGAS tak ocení jak odborníci, pracující s mapovými podklady denně, tak i široká veřejnost, hledající něco jiného a nového.

Evidence majetku

Pořízení, odepisování, evidence a inventarizace majetku – činnost, se kterou se setkal skoro každý. Díky webovému geografickému asistentu WEGAS vedete evidenci v přehledné grafické podobě, máte přehled o firemních zařízeních a můžete tak snadno a lépe koordinovat správu svého majetku.

Správa prostorových dat

Uživatel webového geografického asistenta WEGAS nemusí být specialista na GIS, ale přesto může snadno a efektivně pracovat s prostorovými daty. WEGAS pomáhá lépe organizovat a spravovat všechna data, prohlížet geografické datové sady, vytvářet a prohlížet metadata.

Data, mapy, symboly, uživatelské nástroje, výstupní sestavy a metadata lze vzájemně sdílet a předávat mezi jednotlivými uživateli.

Ztrácíte se v množství dokumentace, pasportech a tištěných mapách? Potřebujete data udržovat aktuální a ověřovat jejich stav?

Díky systému WEGAS můžete svá existující data převést do digitální podoby a jednoduše s nimi pracovat.

Sběr dat vám ulehčí GISELLA, mobilní aplikace pro práci v terénu.

K vytvořeným mapám můžete připojit související dokumentaci a doprovodné texty.

Vytvořené mapy můžete publikovat a dále sdílet s veřejností či spolupracovníky.

Kontakt


Odpovězte prosím na otázku: