Spravujte obec pomocí těchto modulů

Hlášení závad

Potřebujete efektivně řešit problémy a závady na území vaší obce či města? Zapojte občany aktivně do dění. Pomocí propracovaného modulu Hlášení závad mohou občané nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení.

Závady mohou být nahlášeny buď prostřednictvím veřejného přístupu do aplikace WEGAS nebo pomocí mobilních telefonů do aplikace SOiKA. Prakticky ihned se tak uživatel dozví o dané závadě a může zajistit její vyřešení. Typickým příkladem je nesvítící lampa veřejného osvětlení, poškozený obecní mobiliář, závada na místní komunikaci či poškozená veřejná zeleň. Aplikaci SOiKA nyni najde v Obchodě Play.

Projekty

Aplikace WEGAS obsahuje modul Projekty. Zde může uživatel pracovat s vrstvami a dokumenty, které mohou být připojeny a nastylovány v libovolném počtu projektů. Nejčastěji se jedná o nejrůznější typy pasportů. S daty zde lze pracovat, editovat, přidávat a mazat jednotlivé prvky či jejich atributy.

Jednoduchým způsobem je zde možnost zakládat a vytvářet vlastní pasporty, a to zcela zdarma. Typickým příkladem může být pasport obecního mobiliáře, nádob na tříděný odpad, sběrných míst či další libovolná prostorová data. Všechny projekty poté může uživatel nasdílet do veřejného přístupu. Veřejnost tak bude moci daná data jednoduše prohlížet.

Vrstvy

Pomocí modulu Vrstvy lze importovat stávající vrstvy nebo přímo v aplikaci WEGAS vytvářet vrstvy nové. Uživatel tak může mít k dispozici libovolný počet vrstev bodových, liniových či plošných. V rámci modulu poté může mít každá vrstva svůj vlastní styl, počet atributů a libovolný počet jednotlivých mapových prvků. V aplikaci WEGAS tak může uživatel snadno vytvořit vlastní libovolný pasport.

Jednotlivé vrstvy mohou být sdíleny v rámci organizace. Nastavit lze úrovně od prohlížení až po kompletní úpravu daných prostorových či textových dat. V rámci symbologie si uživatel může vytvořit a uložit předdefinované styly, které usnadní práci při opětovném vytváření či nahrávání vrstev.

Dokumenty

V aplikaci WEGAS lze snadno vytvářet vlastní textové dokumenty, které vhodně doplní mapové kompozice. Dokumenty mohou být vytvořeny buď přímo nebo je lze připojit jako přílohu. Typickým příkladem může být textová část pasportu, vyjádření dotčených organizací či ostatní libovolné soubory. Územní plán může být vhodně doplněn pomocí přílohových souborů.

Dokumenty je možné pomocí tiskového modulu i exportovat a následně vytisknout. Není tedy zapotřebí žádný specializovaný textový editor. Vše je integrováno na jednom místě. Vybrané dokumenty lze rovněž nasdílet do veřejného přístupu.

Katastr nemovitostí

Modul Katastru nemovitostí slouží k rychlé a efektivní práci nad katastrální mapou. Jako oficiální šiřitel katastrálních dat poskytujeme službu WSDP (webové služby dálkového přístupu). Díky ní může uživatel exportovat aktuální data o vlastnících, o stavbách, o listech vlastnictví, a dokonce exportovat ověřené výpisy katastrálních dat.

Aktualizace katastrálních dat probíhá každý měsíc. Uživatel má k dispozici celou řadu předdefinovaných a uživatelských stylů. Je možné zobrazit aktuální pozemky ve vlastnictví obce, pozemky definovaného listu vlastnictví a mnoho dalšího. Pracujte s katastrálními daty efektivně díky modulu katastru nemovitostí.

Pocitová mapa

Modul pocitové mapy slouží k přenosu pocitů a informací, které v respondentovi vyvolávají známé oblasti, do mapového podkladu. Jedná se o moderní prostředek pro plánování veřejných prostor, který jednoduchým způsobem zapojí širokou veřejnost do rozhodovacích procesů.

Vložením bodu do mapy uživatel označí dané místo emocí, kterou v něm lokalita vyvolává. Ke každé odpovědi lze vložit libovolný počet bodů a doplnit k nim komentáře, přičemž odpovědi v rámci průzkumu jsou zcela anonymní. Výstupy poskytnou vedení obce či města jednoduchý přehled problémových, nebo naopak ceněných lokalit v území.