FAQ - nejčastěji otázky a odpovědi

Obecné

Geografický informační systém je počítačový systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Na jednom místě jsou tedy uložena geoprostorová data, která je možné zobrazit v mapové prohlížečce včetně popisných informací.
Aplikace GIS nabízejí využití od jednoduchých úloh jako prohlížení a editace prostorových dat až po složité úlohy jako je simulace povrchového odtoku vody, výpočet eroze, modelování záplavových oblastí, tvorba map apod.
WEGAS neboli WEbový Geografický ASistent je online GIS aplikace, díky které mohou uživatelé prohlížet, editovat a snadno vytvářet vlastní uživatelská data. Aplikace vyniká svou intuitivností z hlediska užívání. Uživatel tak nemusí být odborníkem přes systémy GIS. Díky naší technické podpoře tak budete mít nástroj, pomocí kterého získáte detailní přehled a kontrolu nad vašimi prostorovými daty.
Není. Aplikace není vázána na žádný konkrétní počítač, jedná se o webové cloudové řešení. Aplikaci tak můžete spustit z jakéhokoliv zařízení, které má přístup k internetu. Aplikaci WEGAS tak můžete prohlížet jak z práce, tak i z pohodlí domova.
K provozu aplikace WEGAS stačí běžný webový prohlížeč a připojení k internetu. Nejsou potřeba žádné speciální parametry či požadavky.
Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku (například obce), a to včetně dodatečných informací o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně.

O aplikaci WEGAS

Ano, v aplikaci WEGAS může uživatel veškerá nahraná data editovat a udržovat je tak aktuální. Uživatel může i měnit údaje o jednotlivých prvcích i atributech.
Ano, v aplikaci WEGAS je možnost vytvoření vlastních uživatelských dat. Veškeré pasporty si tak může uživatel vytvořit sám, a to zcela zdarma. Uživatelská data je poté možno libovolně upravovat a graficky stylovat. V kombinaci s aplikací pro sběr dat GISELLA nebyla tvorba pasportu nikdy jednodušší.
Ovšem, v rámci ceny základní služby je obsažena základní technická podpora, která obsahuje řešení běžných problémů, import uživatelských dat a další služby.
Aplikace WEGAS nabízí veřejný přístup. Ten využijí občané i další široká veřejnost k nahlédnutí na uživatelská data, na práci s katastrální mapou, leteckými snímky, hlášení závad v obci a mnoho dalších činností. U všech uživatelských dat je možno nastavit jednotlivá oprávnění, pomocí kterých se definují úrovně sdílení do veřejného přístupu. Veřejnost tak bude moci prohlížet pouze ta data a atributy, která mu uživatel aplikace WEGAS umožní.
Ano, je možné mít vytvořen libovolný počet uživatelských přístupů. V rámci organizace (nejčastěji městský či obecní úřad) je poté možno navolit jednotlivá uživatelská oprávnění. Je možno nadefinovat, kteří uživatelé budou data pouze prohlížet a kteří je budou moci editovat. V rámci organizace je rovněž možno uživatelská data sdílet napříč uživateli. Forma přihlašování poté probíhá pomocí uživatelského jména a hesla.
Ano, je vytvořena mobilní aplikace pro sběr dat v terénu GISELLA. Díky aplikaci tak může uživatel snadno posbírat terénní data jednotlivých pasportů, které následně importuje do aplikace WEGAS.
Ano, přihlašovací údaje si uživatel může vytvořit sám, navíc hesla jsou v databázi šifrována, tedy nehrozí jejich únik. Dále aplikace používá zabezpečený HTTPS protokol společně s automatickým odhlášením z aplikace po dvou hodinách.
Ano, aplikace je propojena se službou WSDP. Díky propracovanému modulu katastru nemovitostí tak uživatel může efektivně pracovat nad daty katastrální mapy. Je možný export neveřejných údajů o vlastnících, exportovat ověřené výpisy z KN a další služby.
Ano, díky modulu hlášení závad pro občany a mobilní aplikaci SOiKA, tak může občan nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení. Uživatel má k dispozici celou řadu nástrojů na práci s již vloženými závadami.
Ano, v případě, že by uživatel měl k dispozici vlastní vhodné servery, je možná lokální instalace na tyto servery.
Není, spuštění aplikace i její naplnění uživatelskými daty je zdarma. Uživatel platí pouze poplatek za provoz aplikace.
Neplatí, digitální uživatelská data vám do aplikace nahrajeme a graficky nastylujeme zdarma. Na rozdíl od konkurenčních systémů tak uživatel platí pouze poplatek za provoz aplikace.
Nejsou, u aplikace WEGAS probíhají pravidelné bezpečnostní i obsahové aktualizace. Uživatel tak má k dispozici vždy aktuální verzi aplikace a to včetně nově vytvořených či modifikovaných funkcí.

Práce s daty

Do aplikace WEGAS může uživatel nahrát nejrůznější typy bodových, liniových i polygonových (plošných) pasportů. Mezi nejčastější typy patří pasporty veřejného osvětlení, místních komunikací a dopravního značení, hřbitova, zeleně, kanalizace, inženýrských sítí a mnohé další.
V aplikaci může uživatel pracovat jak s prvky bodovými, liniovými i plošnými. Všechny prvky poté může uživatel libovolně upravovat a graficky stylovat.
V aplikaci je k dispozici celá řada podkladových map. Od základních map, přes letecké snímky, katastrální mapy, věcná břemena až po uživatelské podkladové mapy. Na přání uživatele není problém přidat vlastní uživatelskou podkladovou mapu.
Data nejsou omezena hranicí České republiky. S pomocí vhodných podkladových map tak můžete přidávat data lokalizovaná kdekoliv na světě.
Ke každému prvku lze připojit libovolný počet grafických a dalších souborů. Všechna potřebná data tak budou uložena na jednom místě.
Ano, aplikace umožňuje import vlastních prostorových dat ve formátu GeoJSON nebo Esri Shapefile. Export prostorových dat probíhá ve formátu GeoJSON s možností připojení multimediálních souborů (grafické soubory, PDF, apod.)
Ano, aplikace WEGAS nabízí modul exportu mapových i textových dokumentů. Mapy je možné exportovat v různých měřítcích, kvalitě, formátech i se zobrazením legendy daných vrstev.
V rámci podkladových map může mít uživatel nahraný vlastní územní plán, který poté může kombinovat v nejrůznějších uživatelských kompozicích. K územínmu plánu má možnost uživatel připojit textové a přílohové soubory. Data poté mohou být nasdílena veřejnosti.
Aplikace WEGAS za vás bude hlídat končící termíny platnosti jednotlivých dat či atributů. Tuto funkci využijete například při upozornění na končící revize rozvaděčů veřejného osvětlení, na končící nájemní smlouvy na hrobové místo apod.